ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001
jt. juhtimissüsteemide alane
nõustamine ja koolitus.

UUS! Intact OÜ pakub juhtimissüsteemide standardite uusversioonide - ISO 9001:2015 ja ISO 14001:2015 - ettevõttesiseseid koolitusi ning nõustab  ettevõtteid sertifikaatide uuendamiseks (resertifitseerimiseks) vajalike muudatuste sisseviimisel juhtimissüsteemidesse. Küsimused on teretulnud.

UUS! töötervishoiu ja tööohutuse juhtimissüsteemi uue standardi ISO 45001 prognoositavaks ilmumisajaks on märts 2018. 

UUS! 25. mail 2017 jõustus Euroopa Liidu meditsiiniseadmete määrus 2017/745, mis asendab Euroopa Liidu meditsiiniseadmete direktiive 93/42/EMÜ ja 90/385/EMÜ. Üleminekuperioodiks on kehtestatud 3 aastat. 

UUS! Rahvusvahelises Standardiorganisatsioonis (ISO) lõppes 03. juulil 2017 toiduohutse juhtimissüsteemi standardi uue versiooni visandi ISO/DIS 22000 hääletus.

Tallinna Ettevõtluspäeval 04.10.2016 tehtud ettekande slaidid: ettekanne 2016.pdf

Tallinna Ettevõtluspäeval 03.10.2017 tehtud ettekande slaidid: ettekanne 2017.pdf

Intact OÜ on ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 jt. juhtimissüsteemide alase nõustamise ning koolituse valdkonnas tegutsev firma, mille põhitegevuseks on aidata klientidel üles ehitada ja juurutada juhtimissüsteemid, mis toimiksid vastavuses rahvusvaheliste standarditega ning oleksid seejuures maksimaalselt kohandatud organisatsiooni protsessidele. Juhtimissüsteemide alane nõustamine puudutab lisaks uute süsteemide rajamisele ja juurutamisele vajadusel ka olemasolevate juhtimissüsteemide muutmist/ümbertegemist ning edasiarendamist.

Intact OÜ nõustamisteenuses sisalduva koostööprojekti läbimise tulemusena on meie klient suuteline edukalt sooritama juhtimissüsteemi sertifitseerimisauditi, mille tulemusena väljastatakse talle vastav sertifikaat.

Intact OÜ on oma tegevustes häälestatud konsultandi ja kliendi vahelise sünergia tekkimisele.

Intact OÜ kvaliteedijuhtimissüsteemile on omistatud ISO 9001:2015 sertifikaat. ISO 9001 sertifikaat

  

Intact OÜ poolt pakutavad teenused toetuvad 21-aastasele praktikale, mis ühendab endas kvaliteediinseneri, juhtaudiitori, koolitaja ning konsultandi töökogemusi.

Mis kasu on organisatsioonil juhtimissüsteemi rakendamisest?

Juhtimissüsteemi õigel rakendamisel aitab see organisatsioonil keskenduda oma tegevustes olulistele asjadele - juhtimissüsteem võimaldab hoida kokku kulutusi.

Tagasiside

Nimi
E-mail
Telefon
Sinu küsimus