ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001
jt. juhtimissüsteemide alane
nõustamine ja koolitus.

COVID-19: 

Intact OÜ pakub klientidele lisaks kohapealsetele audititele ka kaugauditeerimise meetodil (MS Teams) läbiviidavaid juhtimissüsteemide siseauditeid.

Intact OÜ pakub klientidele lisaks kohapeal toimuvatele koolitustele ka kaugkoolituse meetodil (MS Teams) läbiviidavaid koolitusi.

Hetkel päevakorral: üleminek OHSAS 18001'lt ISO 45001'le. Üleminekuperioodi on pikendatud 6 kuu võrra, kuni 11. septembrini 2021.

UUS: EL meditsiiniseadmete määruse 2017/745 rakendumise tähtaega lükati edasi kuni maikuuni 2021.

Tallinna Ettevõtluspäeval 08.10.2019 tehtud ettekande slaidid: ettekanne 2019.pdf

Tallinna Ettevõtluspäeval 04.10.2016 tehtud ettekande slaidid: ettekanne 2016.pdf

Tallinna Ettevõtluspäeval 03.10.2017 tehtud ettekande slaidid: ettekanne 2017.pdf 

Tallinna Ettevõtluspäeval 02.10.2018 tehtud ettekande slaidid: ettekanne 2018.pdf

Intact OÜ on ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 jt. juhtimissüsteemide alase nõustamise ning koolituse valdkonnas tegutsev firma, mille põhitegevuseks on aidata klientidel üles ehitada ja juurutada juhtimissüsteemid, mis toimiksid vastavuses rahvusvaheliste standarditega ning oleksid seejuures maksimaalselt kohandatud organisatsiooni protsessidele. Juhtimissüsteemide alane nõustamine puudutab lisaks uute süsteemide rajamisele ja juurutamisele vajadusel ka olemasolevate juhtimissüsteemide muutmist/ümbertegemist ning edasiarendamist.

Intact OÜ nõustamisteenuses sisalduva koostööprojekti läbimise tulemusena on meie klient suuteline edukalt sooritama juhtimissüsteemi sertifitseerimisauditi, mille tulemusena väljastatakse talle vastav sertifikaat.

Intact OÜ on oma tegevustes häälestatud konsultandi ja kliendi vahelise sünergia tekkimisele.

Intact OÜ poolt pakutavad teenused toetuvad 24-aastasele praktikale, mis ühendab endas kvaliteediinseneri, juhtaudiitori, koolitaja ning konsultandi töökogemusi.

Mis kasu on organisatsioonil juhtimissüsteemi rakendamisest?

Juhtimissüsteemi õigel rakendamisel aitab see organisatsioonil keskenduda oma tegevustes olulistele asjadele - juhtimissüsteem võimaldab hoida kokku kulutusi.

Tagasiside

Nimi
E-mail
Telefon
Sinu küsimus