ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001
jt. juhtimissüsteemide alane
nõustamine ja koolitus.

UUS! Alates 01. märtsist 2019 kaotasid kehtivuse ISO 13485:2003 alusel väljastatud sertifikaadid; jätkuvalt kehtib standardi ISO 13485 kolmas versioon: ISO 13485:2016. Meditsiiniseadmete CE sertifikaatide aluseks olev EL direktiiv 93/42/EEC kehtib kuni 26. maini 2020.

Tallinna Ettevõtluspäeval 04.10.2016 tehtud ettekande slaidid: ettekanne 2016.pdf

Tallinna Ettevõtluspäeval 03.10.2017 tehtud ettekande slaidid: ettekanne 2017.pdf 

Tallinna Ettevõtluspäeval 02.10.2018 tehtud ettekande slaidid: ettekanne 2018.pdf

Intact OÜ on ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 jt. juhtimissüsteemide alase nõustamise ning koolituse valdkonnas tegutsev firma, mille põhitegevuseks on aidata klientidel üles ehitada ja juurutada juhtimissüsteemid, mis toimiksid vastavuses rahvusvaheliste standarditega ning oleksid seejuures maksimaalselt kohandatud organisatsiooni protsessidele. Juhtimissüsteemide alane nõustamine puudutab lisaks uute süsteemide rajamisele ja juurutamisele vajadusel ka olemasolevate juhtimissüsteemide muutmist/ümbertegemist ning edasiarendamist.

Intact OÜ nõustamisteenuses sisalduva koostööprojekti läbimise tulemusena on meie klient suuteline edukalt sooritama juhtimissüsteemi sertifitseerimisauditi, mille tulemusena väljastatakse talle vastav sertifikaat.

Intact OÜ on oma tegevustes häälestatud konsultandi ja kliendi vahelise sünergia tekkimisele.

Intact OÜ kvaliteedijuhtimissüsteemile on omistatud ISO 9001:2015 sertifikaat. ISO 9001 sertifikaat

  

Intact OÜ poolt pakutavad teenused toetuvad 23-aastasele praktikale, mis ühendab endas kvaliteediinseneri, juhtaudiitori, koolitaja ning konsultandi töökogemusi.

Mis kasu on organisatsioonil juhtimissüsteemi rakendamisest?

Juhtimissüsteemi õigel rakendamisel aitab see organisatsioonil keskenduda oma tegevustes olulistele asjadele - juhtimissüsteem võimaldab hoida kokku kulutusi.

Tagasiside

Nimi
E-mail
Telefon
Sinu küsimus