ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 13485
jt. juhtimissüsteemide alane
nõustamine/konsultatsioon ja koolitus.

Intact OÜ on ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 13485 jt. juhtimissüsteemide alase NÕUSTAMISE/KONSULTATSIOONI, KOOLITUSE ning AUDITEERIMISE valdkondades tegutsev firma.

Intact OÜ üheks olulisemaks tegevuseks on aidata organisatsioonidel üles ehitada ja juurutada juhtimissüsteeme, mis toimiksid vastavuses rahvusvaheliste standarditega ning oleksid seejuures maksimaalselt kohandatud organisatsiooni nõuetele. Juhtimissüsteemide alane nõustamine puudutab lisaks uute süsteemide rajamisele ja juurutamisele vajadusel ka olemasolevate juhtimissüsteemide muutmist/ümbertegemist ning edasiarendamist.

Intact OÜ pakub organisatsioonidele juhtimissüsteemide valdkonna koolitusi (standardite koolitused, siseaudiitorite koolitused jt.).

Intact OÜ pakub organisatsioonidele juhtimissüsteemide valdkonna auditeid (siseauditid, eelauditid jt.).

Intact OÜ AITAB KLIENTIDEL JÕUDA SERTIFIKAADINI. Kõik organisatsioonid, kes on läbinud Intact OÜ-poolse juhtimissüsteemide konsultatsioonitsükli, on edukalt sertifitseeritud erinevate sertifitseerimisfirmade poolt. 

Intact OÜ omab kompetentsi ning on klientidele abiks  SERTIFITSEERIMISPROTSESSIGA KAASNEVATE KÜSIMUSTE LAHENDAMISEL.  

Aastakümnete pikkune kogemus ülaltoodud valdkondades on vorminud Intact OÜ teabekeskuseks, mis pakub asjasthuvitatud organisatsioonidele lahendusi nii teoreetilistes kui praktilistes küsimustes. 

Miks juurutada organisatsioonides juhtimissüsteeme? 

Juhtimissüsteemi optimaalsel rakendamisel aitab see organisatsioonil keskenduda oma tegevustes olulistele asjadele - juhtimissüsteem võimaldab pikas perspektiivis hoida kokku kulutusi.

Valik juhtimissüsteemide-alaseid avalike esinemiste slaide:

Tallinna Ettevõtluspäeva 08.10.2019 ettekande slaidid: ettekanne 2019.pdf

Tallinna Ettevõtluspäeva 02.10.2018 ettekande slaidid: ettekanne 2018.pdf

Tallinna Ettevõtluspäeva 03.10.2017 ettekande slaidid: ettekanne 2017.pdf 

Tallinna Ettevõtluspäeva 04.10.2016 ettekande slaidid: ettekanne 2016.pdf

Tagasiside

Nimi
E-mail
Telefon
Sinu küsimus