ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001
jt. juhtimissüsteemide alane
nõustamine ja koolitus.

@[news]

01.03.2016

Veebruaris 2016 ilmus meditsiiniseadmete kvaliteedijuhtimissüsteemi standardi uus versioon ISO 13485:2016.

07.10.2016

Töötervishoiu ja tööohutuse juhtimissüsteemi uue standardi ISO 45001 visand on hetkel DIS (draft international standard) staadiumis.

26.10.2016

Töötervishoiu ja tööohutuse juhtimissüsteemi uue standard ISO 45001 prognoositavaks ilmumisajaks on 2017 aasta lõpp. 

25.05.2017

Jõustus Euroopa Liidu meditsiiniseadmete määrus 2017/745, mis asendab Euroopa Liidu meditsiiniseadmete direktiive 93/42/EMÜ ja 90/385/EMÜ. Üleminekuperioodiks on kehtestatud 3 aastat.

03.07.2017

Rahvusvahelises Standardiorganisatsioonis (ISO) lõppes toiduohutuse juhtimissüsteemide standardi uue versiooni visandi ISO/DIS 22000 hääletus.