ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001
jt. juhtimissüsteemide alane
nõustamine ja koolitus.

18.10.2010

Tallinna Ettevõtluspäeval 07.10.2010 ning Tartu Ettevõtlusnädala raames 08.10.2010 tehtud ettekande „ISO 9001 standardile vastav kvaliteedijuhtimissüsteem: võrdlus teiste juhtimissüsteemidega, rajamine ja sertifitseerimine ettevõttes“ slaidid leiad siit: ettekanne.pdf

 08.11.2010

Muutus EAS'i teadmiste ja oskuste arendamise toetuste taotlemise kord

06. novembrist 2010 on muutunud Majandus- ja kommunikatsiooniministri määrus nr. 52. Üheks olulisemaks muudatuseks on see, et EAS'i teadmiste ja oskuste arendamise toetus laieneb lisaks varem kehtinud juhtimissüsteemide väljatöötamise ja juurutamisega kaasnevatele nõustamiskuludele nüüd ka juhtimissüsteemide esmasele sertifitseerimisauditile, kattes kuludest 50%.

31.03.2011

2-päevane integreeritud juhtimissüsteemi (ISO 9001 ja ISO 14001) siseaudiitorite kursus.

Toimumise koht: Hotell Salzburg, Pärnu mnt. 555, Laagri, Harjumaa, Haydn’i saal. Hotell Salzburg asub Tallinn – Pärnu maantee (E67) ääres, 1 kilomeetri kaugusel Tallinna linna piirist - endine Peoleo hotell
Korraldaja: Intact OÜ
Koolitaja: Tõnu Kumari
Toimumise aeg: 04.-05. mai 2011
Töökeel: eesti keel
Maksumus: 220 EUR/osaleja, hinnasoodustus: kui ühest organisatsioonist on 2 või enam osalejat, siis on maksumuseks 190 EUR/osaleja. Hinnale lisandub käibemaks
Hinna sisse kuuluvad: kursuse-eelsed materjalid, kursusematerjalid, kohvipausid, lõunasöök, eksam ja tunnistused.
Osavõtust registreerimine: e-kirjaga tonu.kumari@intact.ee või tel. 5161291

04.05.2011

Meditsiiniseadmete valdkonnas on ilmunud uus standard: ISO 14155:2011 Clinical investigation of medical devices for human subjects – Good clinical practice.

 17.06.2011

Rahvusvaheline Standardiorganisatsioon (ISO) andis juunis 2011 välja juhtimissüsteemi standardi ISO 50001, Energy management systems - Requirements with guidance for use. Sarnaselt teiste juhtimissüsteemide standarditega põhineb ka ISO 50001 standard plaani-tee-kontrolli-parenda protsessi mudelil, mis on suunatud energiajuhtimissüsteemi toimivuse pidevale parendamisele.

22.09.2011

Algas registreerimine Tallinna ettevõtluspäeva üritustele, vaata lähemalt: ettevotluspaev.tallinn.ee, ettekande slaidid PDF formaadis leiad siit: ettekanne.pdf

15.09.2011

Algas registreerimine Tartu ettevõtlusnädala üritustele, vaata lähemalt: ettevotlus.tartu, ettekande slaidid PDF formaadis leiad siit: ettekanne.pdf

14.07.2011

Seoses uue standardi - ISO 50001 - ilmumisega pakub Intact OÜ asjast huvitatud firmadele järgmisi teenuseid:
1. Firmadele, kellel on toimiv ISO 14001 juhtimissüsteem, pakub Intact OÜ 2-tunnist firmas kohapeal korraldatavat ülevaadet standardist ISO 50001
Lektor: Tõnu Kumari
Osalejate arv: ei ole piiratud
Töökeel: eesti keel
Hind: 160 EUR + käibemaks. Lisaks koolitusele kuuluvad hinna sisse elektroonilisel kandjal materjalid ja tunnistused.
Firmal peaks olema ruum nõupidamisteks, kus oleks võimalik sülearvutist slaide (PowerPoint) ekraanile näidata. Koolituse teemaks on ISO 50001 standard, samuti viited standardile EN 16001 ning praktilised näited, kuidas nendes standardites esitatud nõudeid firmas igapäevaselt ellu rakendada.
2. Firmadele, kellel ei ole toimivat ISO 14001 süsteemi, kuid kes on huvitatud ISO 50001 energiajuhtimissüsteemi ülesehitamisest, juurutamisest ning sertifitseerimisest, pakub Intact OÜ vastavat nõustamisteenust, mille kohta saate küsida hinnapakkumise siit: www.intact.ee/

03.11.2011

2-päevane kvaliteedijuhtimissüsteemi (ISO 9001:2008) siseaudiitorite kursus

Toimumise koht: Hotell Salzburg, Pärnu mnt. 555, Laagri, Harjumaa, Strauss’i saal. Hotell Salzburg asub Tallinn – Pärnu maantee (E67) ääres, 1 kilomeetri kaugusel Tallinna linna piirist - endine Peoleo hotell
Kursuse korraldaja: Intact OÜ
Koolitaja: Tõnu Kumari
Toimumise aeg: 29.-30. november 2011
Kursuse töökeel: eesti keel
Maksumus: 220 EUR/osaleja, hinnasoodustus: kui ühest organisatsioonist on 2 või enam osalejat, siis on maksumuseks 190 EUR/osaleja (hinnale lisandub käibemaks)
Lisaks kursusele kuuluvad hinna sisse veel: kursuse-eelsed materjalid, kursusematerjalid, kohvipausid, lõunasöögid, eksam ja tunnistused.
Küsimused ja osavõtust registreerimine: e-kirjaga tonu.kumari@intact.ee või tel. 5161291.

01.12.2011

Alates 23. novembrist 2011 lõpetas EAS taotluste vastuvõtmise teadmiste ja oskuste arendamise toetamiseks valdkondades, millest toetati tööalast täienduskoolitust, erialastel konverentsidel osalemist väljaspool Eestit, välispraktikal käimist, välismessi ühiskülastusi ja äritegevusega seotud nõustamistegevusi, kuna eelarve oli ületatud.
Samas jätkub taotluste vastuvõtt tootmiskorralduse parendusprojektide rahastamiseks ning ettevalmistamisel on disainjuhtimise nõustamise toetamine.

06.12.2011

Ilmunud on standardi ISO 19011 uus versioon: ISO 19011:2011 Guidelines for auditing management systems.

09.02.2012

Juhtimissüsteemide (ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, ISO 13485, OHSAS 18001 jt.) siseaudiitorite 1-päevane värskenduskursus

Toimumise koht: hotell Salzburg, Pärnu mnt. 555, Laagri, Harjumaa, Haydn’i saal. Hotell Salzburg asub Tallinn – Pärnu maantee (E67) ääres, 1 kilomeetri kaugusel Tallinna linna piirist - endine Peoleo hotell
Kursuse sihtrühm: siseaudiitori kvalifikatsiooni omavad töötajad. Sobib erinevate juhtimissüsteemide, kaasaarvatud integreeritud juhtimissüsteemide, siseaudiitoritele
Kursuse eesmärk: värskendada osalejate teadmisi ning praktilisi oskusi siseauditite planeerimisel, ettevalmistamisel, läbiviimisel, siseauditite leidude dokumenteerimisel ja aruande kirjutamisel

Kursuse korraldaja: Intact OÜ
Koolitaja: Tõnu Kumari
Toimumise aeg: 29. veebruar 2012
Kursuse töökeel: eesti keel
Maksumus: 80 EUR/osaleja, hinnasoodustus: kui ühest organisatsioonist on 2 või enam osalejat, siis on maksumuseks 70 EUR/osaleja (hinnale lisandub käibemaks)
Lisaks kursusele kuuluvad hinna sisse veel: kursusematerjalid, kohvipausid, lõunasöök ja tunnistused
Küsimused ja osavõtust registreerimine: Intact OÜ kodulehel www.intact.ee, e-kirjaga tonu.kumari@intact.ee või tel. 5161291

29.02.2012

Ilmus 4-leheküljeline inglise ja prantsuse keelne infobroshüür "ISO in figures" (ISO arvudes), seisuga 31.12.2011.

14.04.2012

Rahvusvahelises Standardiorganisatsioonis (ISO) on väljatöötamisel uus standard ISO/DIS 17582: Quality management systems -- Particular requirements for the application of ISO 9001:2008 for electoral organizations at all levels of government (eesti k. Kvaliteedijuhtimissüsteemid - ISO 9001:2008 rakendamise spetsiifilised nõuded valitavatele organisatsioonidele kõikidel valitsemistasanditel).

09.06.2012

Standardi ISO 17582 eeldatav publitseerimise kuupäev on 23.12.2012.

11.06.2012

Rahvusvahelises Standardiorganisatsioonis (ISO) on alanud standardi ISO 13485 uue versiooni väljatöötamine. 

06.08.2012

Rahvusvahelises Standardiorganisatsioonis (ISO) on väljatöötamisel uus standard ISO 18091: Quality management systems - Guidelines for the application of ISO 9001:2008 in local government (eesti k. Kvaliteedijuhtimissüsteemid - Juhised ISO 9001:2008 rakendamiseks kohalikus omavalitsuses). 

08.09.2012

Rahvusvaheline Standardiorganisatsioon (ISO) on asunud väljatöötama kvaliteedijuhtimissüsteemi standardi uut versiooni ISO 9001:2015.

02.10.2012

Tallinna Ettevõtluspäeval 02.10.2012 tehtud ettekande slaidid: Ettekanne 2012.pdf

16.10.2012

Kvaliteedijuhtimissüsteemi (ISO 9001:2008) 2-päevane siseaudiitorite kursus

Toimumise koht: Hotell Salzburg, Pärnu mnt. 555, Laagri, Harjumaa, Haydn'i saal. Hotell Salzburg asub Tallinn – Pärnu maantee (E67) ääres, 1 kilomeetri kaugusel Tallinna linna piirist - endine Peoleo hotell
Kursuse korraldaja: Intact OÜ
Koolitaja: Tõnu Kumari
Toimumise aeg: 06.-07. november 2012
Kursuse töökeel: eesti keel
Maksumus: 220 EUR/osaleja, hinnasoodustus: kui ühest organisatsioonist on 2 või enam osalejat, siis on maksumuseks 190 EUR/osaleja (hinnale lisandub käibemaks)
Lisaks kursusele kuuluvad hinna sisse veel: kursuse-eelsed materjalid, kursusematerjalid, kohvipausid, lõunasöögid, eksam ja tunnistused.
Küsimused ja osavõtust registreerimine: e-kirjaga tonu.kumari@intact.ee või tel. 5161291.

12.12.2012

Rahvusvaheline Standardiorganisatsioon (ISO) publitseeris ülevaate juhtimissüsteemidest "ISO Survey 2011".

13.02.2013

2-päevane integreeritud juhtimissüsteemi (ISO 9001 ja ISO 14001) siseaudiitorite kursus

Toimumise koht: Hotell Salzburg, Pärnu mnt. 555, Laagri, Harjumaa, Haydn’i saal. Hotell Salzburg asub Tallinn – Pärnu maantee (E67) ääres, 1 kilomeetri kaugusel Tallinna linna piirist - endine Peoleo hotell
Korraldaja: Intact OÜ
Koolitaja: Tõnu Kumari
Toimumise aeg: 12.-13. märts 2013
Töökeel: eesti keel
Maksumus: 220 EUR/osaleja, hinnasoodustus: kui ühest organisatsioonist on 2 või enam osalejat, siis on maksumuseks 190 EUR/osaleja. Hinnale lisandub käibemaks
Lisaks kursusele kuuluvad hinna sisse veel: kursuse-eelsed materjalid, kursusematerjalid, kohvipausid, lõunasöögid, eksam ja tunnistused.
Küsimused ja osavõtust registreerimine: e-kirjaga tonu.kumari@intact.ee või tel. 5161291

02.05.2013

Info RoHS II direktiivi rakendamise tähtaegadest meditsiiniseadmetele.

07.06.2013

Meditsiiniseadmete kvaliteedijuhtimissüsteemidele on hetkel kaks kehtivat standardit. Rahvusvahelise Standardiorganisatsiooni (ISO) poolt kehtib 2003 aastast Rahvusvaheline standard ISO 13485:2003. Euroopa Standardimiskomitee (CEN) kinnitas 24. jaanuaril 2012 Euroopa standardi EN ISO 13485:2012. Standardite nõuete osas ei ole erinevusi. Euroopa standardis on aga lisad Z, mis kirjeldavad selle Euroopa standardi seoseid vastavushindamise nõuetega meditsiiniseadmete direktiivides.

29.07.2013

Rahvusvahelises Standardiorganisatsioonis (ISO) jätkub töö ISO 9000 standardiseeria uue versiooni ettevalmistamisel.

18.01.2014

Ilmunud on Rahvusvahelise Standardiorganisatsiooni (ISO) initsiatiivil koostatud iga-aastane ülevaade juhtimissüsteemide olukorrast maailmas.

17.02.2014

Vaatamata asjaolule, et EL meditsiiniseadmete direktiivi 93/42/EMÜ lisa II alajaotuses 5.4 sätestatakse teavitatud asutuse (notified body) võimalus teha meditsiiniseadme tootja juurde etteteatamata kontrollvisiite, pole seda võimalust seni kunagi kasutatud - kõik visiidid on alati teavitatud asutuse ja tootja vahel eelnevalt kooskõlastatud.

24. septembril 2013 aastal võttis EL vastu soovituse 2013/473/EU, mille lisa III kohustab teavitatud asutusi läbi viima etteteatamata auditeid meditsiiniseadmete tootjate juures.

 16.04.2014

2-päevane integreeritud juhtimissüsteemi (ISO 9001 ja ISO 14001) siseaudiitorite kursus

Toimumise koht: Hotell Salzburg, Pärnu mnt. 555, Laagri, Harjumaa, Haydn’i saal. Hotell Salzburg asub Tallinn – Pärnu maantee (E67) ääres, 1 kilomeetri kaugusel Tallinna linna piirist - endine Peoleo hotell
Korraldaja: Intact OÜ
Koolitaja: Tõnu Kumari
Toimumise aeg: 13.-14. mai 2014
Töökeel: eesti keel
Maksumus: 200 EUR/osaleja, hinnasoodustus: kui ühest organisatsioonist on 2 või enam osalejat, siis on maksumuseks 190 EUR/osaleja. Hinnale lisandub käibemaks
Hinna sisse kuuluvad: kursuse-eelsed materjalid, kursusematerjalid, kohvipausid, lõunasöögid, eksam ja tunnistused.
Küsimused ja osavõtust registreerimine: e-kirjaga info@intact.ee või tel. 5161291