ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001
jt. juhtimissüsteemide alane
nõustamine ja koolitus.

Intact OÜ poolt pakutava nõustamisteenust puudutava koostööprojekti etappide lühikirjeldus:

 1. Klient, kes soovib juhtimissüsteemi rajamisel ja juurutamisel kasutada nõustaja/konsultandi abi, küsib hinnapakkumise, täites selleks Intact OÜ kodulehel oleva hinnapäringu vormi
 2. Intact OÜ saadab kliendile hinnapakkumise
 3. Klient ja Intact OÜ lepivad kokku projekti üksikasjades ja ajakavas ning sõlmivad koostöölepingu
 4. Järgneb juhtimissüsteemi nõustamisprotsess, mille põhiteemad on kokkuvõtlikult toodud allpool:
  • juhtimissüsteemi standardi nõuete tutvustus, üldine sissejuhatus
  • juhtimissüsteemi dokumentide koostamine, lähtudes kliendi organisatsiooni protsessidest
  • siseaudiitorite koolitamine
  • siseauditite läbiviimine kliendi organisatsioonis
  • juhtimissüsteemi ülevaatus sertifitseerimisvalmiduseks