ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001
jt. juhtimissüsteemide alane
nõustamine ja koolitus.

Intact OÜ pakub soovi korral klientidele siseauditite läbiviimist ettevõttes. Seda teenust ostavad sisse firmad, kes on otsustanud hoida oma juhtimissüsteem(id) toimivana, kuid ei koolita oma töötajaid siseaudiitoriteks. Teostame nii üksikstandarditele (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 13485 jt.) vastavate kui ka integreeritud (ISO 9001+ISO 14001, ISO 9001+ISO 14001+ISO 45001 jt.) juhtimissüsteemide siseauditeid. Vajadusel aitame kliente nende siseauditi protseduuri ülevaatamisel ning kaasajastamisel.

Siseauditite läbiviimisel kliendi organisatsioonis aitame klienti soovi korral siseauditite programmi ja plaani koostamisel (kuulub hinna sisse).

Siseauditi kohta koostame ja esitame kliendile kirjaliku aruande (kuulub hinna sisse).

Intact OÜ teostab soovi korral firmades, kes valmistuvad sertifitseerimisauditiks, eelauditeid. Selle auditi tulemusena saab firma adekvaatse ülevaate, kas ja mil määral on juhtimissüsteem valmis sertifitseerimiseks. Soovi korral koostame ja esitame kliendile eelauditi kirjaliku aruande.

Intact OÜ teostab soovi korral teise osapoole auditeid - see on kliendi audit tarnija juures.

Intact OÜ teostab soovi korral vastavuse hindamise auditeid. Standardites ISO 14001:2015 ning ISO 45001:2018 toodud vastavuse hindamise nõude täitmiseks on erinevaid võimalusi. Üheks universaalsemaks võimaluseks seda nõuet täita on teostada organisatsioonis perioodiliselt vastavuse hindamise auditeid. Auditi kohta koostame ja esitame kliendile kirjaliku aruande.