ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001
jt. juhtimissüsteemide alane
nõustamine ja koolitus.

Intact OÜ pakub firmadele kvaliteedijuhi teenust. Sellise nimetusega teenus võib sisaldada lisaks kvaliteedijuhtimissüsteemi töökorras hoidmisele ka teiste juhtimissüsteemide töökorras hoidmist. Selle teenuse raames teostatavad tegevused ning nende teostamise sagedus tuleb igal konkreetsel juhul eelnevalt kliendiga kokku leppida.