ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001
jt. juhtimissüsteemide alane
nõustamine ja koolitus.

Intact OÜ pakub järgmisi teenuseid:

Juhtimissüsteemide alane nõustamine ja konsultatsioon

 • Kvaliteedijuhtimissüsteemid, ISO 9001
 • Meditsiiniseadmete valdkonna kvaliteedijuhtimissüsteemid, ISO 13485
 • CE märgis
 • Keevituse kvaliteedinõuded, metallide sulakeevitus, ISO 3834
 • Teras- ja Al. konstruktsioonide vastavushindamine, EN 1090-1
 • Keskkonnajuhtimissüsteemid, ISO 14001
 • Töötervishoiu ja tööohutuse juhtimissüsteemid, ISO 45001
 • Infoturbe juhtimissüsteemid, ISO 27001
 • Toiduohutuse juhtimissüsteemid, ISO 22000
 • Integreeritud juhtimissüsteemid
 • Olemasolevate juhtimissüsteemide moderniseerimine/muutmine ning edasiarendamine

Koolitused

 • Juhtimissüsteemide siseaudiitorite kursused (nii avalikud kui firmades korraldatavad) 
 • Juhtimissüsteemide standardeid (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 jt.) tutvustavad koolitused 
 • Töötervishoiu ja tööohutuse riskide hindamise koolitused

Auditeerimisteenused

 • Juhtimissüsteemide siseauditite läbiviimine ettevõttes
 • Eelauditid
 • Teise osapoole auditid – s.o. kliendi audit tarnija juures
 • Vastavuse hindamise auditid (ISO 14001, ISO 45001)

Muud teenused

 •  Kvaliteedijuhi teenus